Skonto - sleva za včasnou platbu faktury v Německu

Čím dál více se v německy mluvících zemích setkáváme v B2B sektoru s tzv. skontem za včasnou úhradu faktury. Sleva je odměnou za úhradu celé výše faktury a pohybuje se obvykle v rozmezí 1–5 %. Jak to vypadá v praxi?

Rozdíl mezi Rabatt a Skonto

V němčině se používají dva rozdílné výrazy Rabatt a Skonto. Přestože pojem skonta zná i český B2B sektor, firmy jej však využívají méně než v DACH regionu.

Rabatt - sleva domluvená předem a odečtena okamžitě z faktury
Skonto - sleva, která bude odečtena až po zaplacení ve stanoveném “diskontním” období.

Rabatt používáme hojně i v českých podmínkách a je jednoduchý i pro účetnictví. Naproti tomu skonto nám může zamotat hlavu právě v rovině účetnictví, protože je nastavené následovně:

Příklad: Zákazník má uhradit fakturu se splatností 30 dní od jejího vystavení.

Platba do 10 dní od vystavení faktury = sleva 3% z částky
Platba od 11. do 20. dne od vystavení faktury = sleva 2% z částky
Platba od 21. do 30. dne od vystavení faktury = platba plné částky.

Jak zpracovat Skonto v účetnictví?

Na skonto je třeba vystavit opravný daňový doklad, protože musíme upravit částku, kterou jsme reálně za zboží obdrželi. Návody, jak přesně skonto účtovat ve vašem software, jsou většinou k dispozici na stránkách výrobce - účetní program Pohoda nebo systémy od Abra (tam položku finanční skonta připravují, nyní se řeší dobropisem). Problematice účtování skont se věnují i renomované účetní firmy.

Výhody:
+ motivace k včasnému zaplacení faktury
+ vylepšení cash-flow
+ Němci to očekávají a působí to lokálně

Nevýhody:
- složitější administrativa (účetnictví)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám zdarma zašleme ochutnávku našich služeb.

Tento článek pro vás připravil

Jan Střítecký

Export analyst

(+420) 737447534
stritecky@exportpilots.com

Zobrazit články autora